Lektoři kurzu

Vytisknout

Milan Zelený

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Università degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.

 

Gabriela Culík Končitíková

Dlouhodobě se věnuje studiu Baťovy soustavy řízení a jejímu aktuálnímu využití. V rámci své lektorské činnosti přednáší jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení. Studuje doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci své disertační práce vytváří model pro aplikaci personálních zásad vytvářených firmou Baťa a.s. do roku 1945 do současného podnikatelského prostředí. Své studie publikuje, je autorkou několika knih. V současné době pracuje jako projektová manažerka pro Nadaci Tomáše Bati. Věnuje se sdílení inspirativních myšlenek Tomáše Bati v rámci projektu Inspirace Baťa.

 

Pavel Velev

Výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati, znalec baťovské historie.

 

Ján Košturiak

Spoluzakladatel IPA Slovakia a Podnikatelské univerzity v Žilině, kde zkoumá nové trendy a technologie v byznysu, propojuje podnikatele a hledá s nimi inovace a nové podnikatelské modely. Žije ve Varínu na Slovensku a Měrůtkách na Moravě, věnuje se horské turistice a cyklistice. V současnosti věnuje spoustu energie rozvoji podnikání ve školách a mezi mládeží a výstavbě Nemocnice chudobných v OZ Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom.

 

Jan Mašek

Vybral si inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi, jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věci, které se zdají být neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí kolem sebe… Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě štěstí a jeho rodina.

 

Novinky e-mailem