TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz se uskutečnil v termínu 9. - 10. 12. 2010 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

 

Témata a přednášející:

Strategický a inovační management
prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. - profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru.

Historie podnikání a principy řízení firmy Baťa
PhDr. Zdeněk Pokluda - historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Tacitní znalosti manažerů a jejich rozvíjení
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar CSc. - docent na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, odborník v oblastech personálního managementu a řízení lidských zdrojů,
Ing. Petra Kressová, Ph.D. - odborná asistentka na Ústavu managementu a marketingu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, odborník na personální management a komunikační dovednosti.

Řízení procesů
prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D. - profesorka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, soudní znalec v oboru Ekonomika a management, poradce a konzultant v oblasti zlepšování podnikových procesů, řízení nákladovosti a efektivnosti podnikových procesů.

Principy Baťova systému řízení a současná manažerská praxe
Ing. Petr Sláčala, MBA - ředitel a jednatel společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., znalec odkazu Tomáše Bati a jeho uplatnění v současné manažerské praxi.
Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tomancova@utb.cz