TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz "Baťova manažerská škola - kurz pro manažery z praxe", se uskutečnil v termínu 11. - 12. 6. 2015 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 9. běh kurzu měl tentokrát tématický název: Ekonomické aspekty řízení firem.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. - Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Universita degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.

Ing. Zdeněk Rybka, CSc. - Absolvent Baťovy školy práce, nyní důchodce a místopředseda Klubu absolventů Baťovy školy práce (ABŠ). Po největší část svého života pracoval v peněžnictví, kde prošel nejrůznějším pracovním zařazením až do nejvyšších funkcí. Při studiu na všech pracovních pozicích se zabýval moderními metodami řízení organizací.

Mgr. Miroslava Štýbrová - Historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa a vývoj obuvnictví, kurátorka sbírky historické obuvi. Od roku 2002 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autorka mnoha odborných článků zabývajících se dějinami a podnikatelskou filozofií firmy Baťa. V roce 2009 vydala v Nakladatelství Lidové noviny knihu Boty, boty, botičky. Od roku 1994 pořádá ve Zlíně pravidelná trienále mezinárodní konference Shoes in History.

Ing. Miloslav Bjalek - Po absolvování Technologické fakulty Vysokého učení technického v Brně pokračoval v postgraduálním studiu se zaměřením na ekonomiku a řízení spotřebního průmyslu. Začátkem devadesátých let absolvoval kurs Management u velké chemické nadnárodní společnost Eni-Chem v Italii. Po více než dvactileté praxi v plastikářském průmyslu přešel v roce 1995 do společnosti Barum Continental, spol. s r. o. V rámci dosavadních aktivit získal zkušenosti z mnoha řídících funkcí – setkal se s problematikou zakládání/prodeje společností se zahraniční majetkovou účastí, implementací informačních systémů, řídil implementaci uceleného controllingového systému. V současnosti je jednatelem tří společností v rámci koncernu Continental, kde zodpovídá především za oblasti Finance/Controlling.

Ing. Alena Moore - Finanční expertka, která před osmi lety zakotvila v České republice. Pracuje pro mezinárodní společnost Meopta – Optika, s.r.o. na pozici Chief of staff. Jejím základním úkolem je zefektivnit procesy ve společnosti a strategicky ji rozvíjet. Má za sebou bohaté mezinárodní zkušenosti (USA, Japonsko, Norsko, Kajmanské ostrovy, Čína, Indie, Irsko) z oblasti financí, obchodu a marketingu (fin. ředitelka Ingersoll-Rand CZ, Head of Controlling Siemens Mohelnice, NABISCO INC. Senior Manager).
Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tomancova@utb.cz