Přihláška:

Přihláška na kurz 2021

Pozvánka:

BMS-2021-11 (pdf)

BMS-2021-11 (word)
Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tomancova@utb.cz