Lenka Horáková

Absolventka Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, jednatelka společnosti SIC Zlín. Personální manažerka, členka top managementu výrobních firem. Má více než 20 let zkušeností se strategickým a personálním řízením. Během jejího působení na pozici personální ředitelky společnosti Kovárna VIVA firma získala stříbrný odznak standardu Investors in People a ocenění v celostátní soutěži Zaměstnavatel roku. Expertka programu Platinn.

 

Martin Vančura

Absolvent Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, jednatel společnosti SIC Zlín. Věří lidem a selskému rozumu. Má 20 let zkušeností v managementu, většinu profesního života byl finančním a později výkonným ředitelem Kovárny VIVA. Pro klienty SIC Zlín se mu podařilo získat více než 1 miliardu dotační podpory na jejich rozvojové záměry. Expert programu Platinn. Dále taky kouč, lektor, konzultant, rádce a vizionář.

 

Pavel Velev

Od roku 1998 řídí Nadaci Tomáše Bati a stará se o ochranu a šíření odkazu nejznámějšího českého podnikatele Tomáše Bati. Jeho životní i podnikatelská filosofie ho ovlivňuje ve všech aktivitách, které vyvíjí jak v práci, tak soukromém životě. Předávat odkaz Tomáše Bati je pro něj posláním a službou veřejnosti.

 

Mojmír Hampl

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a University of Surrey ve Velké Británii. V letech 1998-2002 působil jako analytik a následně senior analytik v měnové sekci ČNB, v letech 2002 - 2004 pak jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. Od roku 2006 byl členem Bankovní rady ČNB, od března 2008 do listopadu 2018 viceguvernérem ČNB. Od roku 2019 je ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika a od téhož roku akademicky působí na UTB ve Zlíně i na VŠE v Praze. Publikoval přes 200 odborných i populárních textů a studií.

 

Jan Mašek

Vybral si inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi, jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věci, které se zdají být neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí kolem sebe…Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě štěstí a jeho rodina.

 
Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tomancova@utb.cz