Organizační zajištění:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tomancova@utb.cz

Jak se k nám dostanete: