Baťova manažerská škola 2017: Sním o věcech, které nikdy nebyly, a ptám se, proč ne?

23. 06. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN

Začátkem června se uskutečnil 12. běh kurzu Baťovy manažerské školy, který měl tentokrát tematický název: Celostní přístup v managementu. Inspirující setkání se konalo za přítomnosti výjimečných osobností, jako jsou prof. Milan Zelený, Ing. Ivan Baťka, PhDr. Zdeněk Pokluda, Mgr. Miroslava Štýbrová či Leoš Kubíček.
Součástí setkání se stalo i natáčení České televize do pořadu GEN k životnímu jubileu pana prof. Zeleného. Tentokrát se kurzu zúčastnilo 39 posluchačů z firem např. AUSTIN DETONATOR s.r.o., Avex Steel Products, s. r. o., BROSE CZ spol. s r. o., KONSTRUKTA – STAVBY s.r.o. atd.
Setkání začalo vystoupením prof. Zeleného na téma Cesty k úspěchu – trvalé hodnoty soustavy Baťa v kontextu současnosti. Prof. Zelený nejprve vyprávěl o ZET expedici – Po stopách Jana A. Bati v Brazílii. Příběh J. A. Bati v Brazílii je pro nás velmi inspirující, neboť Baťa tam vybudovat kompletně sedm měst na zelené louce. V té době nebyl žádný návod, sborník vědomostí, jak město vytvořit, vyplývá z toho důležitost i pro dnešní dny, používat vlastní selský rozum, důvěřovat svým vlastním myšlenkám a vizím. „Tam nebylo vůbec nic, začínal od nuly,“ zdůrazňuje Ing. Baťka, který se také expedice zúčastnil. Jak to Baťa dokázal? Prof. Zelený říká: „Měl vidinu, šel si za ní a nenechal se odradit, nepodlehl krizi ani strachu a to staví mosty, a tak postavil i J. A. Baťa most.“ A pokračuje slovy: „Důležitý je způsob myšlení člověka, a bratři Baťové oba, vytvořili svůj podnik v době největší deprese, v době všeobecného útlumu a přesto vynikali. Důvodem jejich úspěchu byla skutečnost, že krizi zabudovali do svého myšlení, nebyli ve stabilním prostředí, nechyběla jim však odvaha k čemukoliv. Dnes máme k dispozici technologie, znalosti, ale chybí nám ta odvaha. Dělat věci po svém, věřit svému nápadu, jít si za tím a nekopírovat druhé. Dělat něco, co nikdo, nikdy nedělal. Doba, ve které se narodíme, v té konáme, nenechejme se čímkoliv znechutit, je třeba pracovat s tím, co zrovna je.“
Efektivnější než studovat bestsellery je podle pana prof. Zeleného setkávat se se skutečnými aktéry, nebo číst zápisky skutečných aktérů. Další zajímavou myšlenkou je, že bychom měli kritizovat vlastním činem, to je ten nejefektivnější a zároveň nejtěžší způsob. Není blbost dělat něco, co je pro druhé nepochopitelné. Prostředí se stále mění, nepřizpůsobujme se prostředí, hledejme vlastní cesty. Každé nalezení vlastní – své cesty je obohacující pro celý svět. Svět má tak další alternativu k dispozici. To, co dělají ostatní je pro nás jen inspirace. Kopírovat znamená jít mnoho kroků dozadu, protože každá cesta je stále v pohybu, a ten kdo to dělá skutečně, už je dávno někde jinde, než ho okopírujete. Každý člověk má mít svůj specifický přínos. Ti, co něco dokázali, se učili v akci. Šťastný je dle prof. Zeleného ten, kdo se učí z chyb ostatních, nešťastný je ten, kdo se učí z vlastních chyb. Je třeba se nebát velkých myšlenek.
Baťou a jeho inspirací pro dnešek se zabýval i další řečník PhDr. Zdeněk Pokluda, který napsal o Baťově podnikání mnoho knih, dle jeho slov bylo Baťovo řízení firmy fenomenální. „Každý spolupracovník je můj syn, mysli globálně – jednej lokálně, hlásal Baťa, a tak v každé zemi po světě říkali „Náš Baťa,“ protože on podporoval lokální ekonomiku všude ve světě a svým chováním k lidem, ani nepoznali, že by byl odjinud.“ Baťa dle jeho slov, považoval za důležité, aby lidé šli na zkušenou do světa, ve světě získají pochopení jak pracovat doma. Ven, ven, ven, znamená, že se s něčím vrátíte. Baťa říkával, nikdo mě neupozorňoval, že když jsem se stal obuvníkem, budu také muset být dobrým psychologem, a zdůrazňoval tak, jak je důležité umět pracovat s lidmi.
První den pokračoval prohlídkou Expozice Princip Baťa s Mgr. Miroslavou Štýbrovou, Prohlídka byla s odborným výkladem v nových prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve 14. budově bývalého baťovského areálu. Dále si účastníci mohli vychutnat výjezd v legendární pojízdné kanceláři a výklad na terase bývalé Správní budovy firmy Baťa – „Baťův mrakodrap.“
Ing. Ivan Baťka, ředitel společnosti Fosfa, představil, jak pracují u něj ve firmě a jak změnili vše ve Fosfě, tak, aby služba byla smyslem podnikání. “Když to nejde, vyhrňte si rukávy a udělejte to,“ říká. Důležité je nastavení mysli, nedělat něco napůl, je třeba to dělat ze srdce a naplno. Průměrný člověk, podnikatel, to dělá napůl, kdo tomu dá srdce, vášeň, kde je ta odvaha dát do toho všechno, to hned uvidíte, takoví jsou dobří spolupracovníci. Nejdůležitější je selský rozum, nečekat, až věci perfektně připravíme, ale prostě udělat první, nějaký krok, ten otevře nové obzory, pak se rozhlédneme a uděláme to samé, další první krok a tak postupujeme dále. Nemůžeme být zítra na Googlu, když hrajeme obecní přebor, ale postupnými jednotlivými kroky se můžeme posunovat dále. Nejlepší je podle Ing. Baťky, když nás konkurence podceňuje, pak můžeme něco skutečně udělat. Změna firemní kultury, dle jeho slov znamená v prvé řadě změnit prostředí ve firmě, v dalším kroku změnit chování lidí, až potom se změní kultura jako celek a zase znovu začínáme od prvního kroku – změníme prostředí ve firmě…V dnešním světě je třeba neustále dělat změny, nezastavovat se, stále reagovat na to, co se děje. „Lidé se obecně bojí změn, proto je dobré dělat malé změny, ale pořád a neustále,“ zdůrazňuje Baťka.
Co je nejdůležitější v životě? Čas, je to nejcennější, co můžeme dát a co máme. Důležitá je vlastní cesta, udělání prvního kroku, není žádná strategie, je jen první krok, ten vyhodnotíme, přizpůsobíme a uděláme druhý krok a tak stále znovu, vždycky je jen první krok v daném čase, prostředí a podmínkách. Když volíme z alternativ, je důležité najít tzv. prominentní alternativu, která je akceptovatelná oběma stranami, pak je vyřešení konfliktu možné. A tak je důležitá tvorba nových, lepších možností. Jediná jistota, kterou máme, je to, že budeme vystaveni pouze změně. Většina lidí reaguje na symptomy, důležité však je soustředit se na příčiny a pochopení toho, co se zrovna děje. Důležité je v dnešní době sdílení znalostí a technologií.
Fosfa se v rámci své firemní kultury zabývá filozofií KAIZEN, která vede k neustálému úsilí o zlepšování a jeho každodenní realizaci. „Musíš vařit, aby ses stal dobrým kuchařem. Pochopit zákazníka, co chce a proč, přizpůsobit se jeho budoucí potřebě a chopit se příležitosti aneb neprodávej zlato, prodávej šperky,“ říká Ing. Baťka. Také bychom, dle jeho slov, měli přestat přemýšlet o tom, že nás někdo ocení, to nám dá obrovskou svobodu. Neméně důležitá je také odvaha přijímat vlastní rozhodnutí, buď vezmete život svůj do svých rukou, nebo to udělá někdo za vás, i to je samozřejmě volba. Nemůžeme si však myslet, že když budeme tu samou věc dělat jako ostatní, že budeme úspěšní, naše otázka by měla být – V čem jsme odlišní? Závěrem Ing. Baťka připomněl Einsteinovu teorii šílenství – Pokud chcete dělat věci stejně a očekávat jiné výsledky, to je šílenství.
Letošní jarní setkání Baťovy manažerské školy zakončil Leoš Kubíček, jenž je spolutvůrcem systému Holistic Management, s tématem Systém garantovaného zlepšování výkonů firem, týmů a jednotlivců, který zdůraznil, že každá firma je symbiózou živých a neživých systémů, má své DNA a je zapotřebí holistického aneb celostního řízení firmy. Do firem je dle jeho slov potřeba vrátit srdce.
Kurzy Baťovy manažerské školy se konají pravidelně od roku 2010. Lektory kurzů jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe. Jednotlivé části kurzu přináší posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek jsou využity i formy seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor je rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci po absolvování kurzu obdrželi certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Baťova manažerská škola připomněla důležitost umět využít příležitost

10. 12. 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN

Na UTB se ve dnech 4. a 5.12.2014 konal již osmý běh Baťovy manažerské školy, tentokrát s názvem Strategie a leadership. Pořadatelem byla Fakulta managementu a ekonomiky, která toto setkání připravuje pravidelně každý rok na jaře a na podzim. FaME má jako jeden ze svých dlouhodobých úkolů a cílů aktivní správu odkazu Tomáše Bati. Akci uspořádala fakulta ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Účastníků kurzu bylo 45 a zastoupeny byly firmy: Continental Barum s.r.o., KONŠTRUKTA-Industry, a.s., REC Group, s.r.o., Atelier M.A.A.T., ZÁLESÍ a.s., Salve Finance, a.s. a další. Na Baťovu manažerskou školu přijel z USA přednášet Milan Zelený, který je nejcitovanějším českým ekonomem a přednášejícím nejen na UTB ve Zlíně, ale na Fordham University v New Yorku a dalších světových univerzitách. Milan Zelený se zabýval tématem Cesty k úspěchu aneb trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa v kontextu současnosti. Milan Zelený mimo jiné uvedl: „Ekonomiky všech zemí se dostávají do situace, kdy dochází k vyčerpání všech čtyř známých sektorů – zemědělství, průmyslu, služeb a státního sektoru. Otázkou je, jaký vznikne sektor pátý.“ Milan Zelený dále řekl: „Prvním krokem je vždy vědět a pochopit, co se děje a proč. Nevíme-li to, jsme všichni v ulicích, ať už fyzicky nebo mentálně. Důležité je naučit se rychlé adaptaci, pochopit, co je podstatou naší doby, přizpůsobit se a využít příležitosti.“ Milan Zelený také uvedl, že čekat na Godota nebylo ani pro Baťovce, ani pro nás. Podle jeho slov už patnáct let hledají studenti i odborníci pátý sektor. Nejen, že ho nikdo nenašel, ale často ho ani nezkoušel najít. Řešením pátého sektoru je tzv. metamorfóza, kvalitativní změna hospodářského systému. Pátým sektorem pravděpodobně budou všechny čtyři předchozí sektory integrované do jedné ekonomické činnosti. Jako příklad úspěšného českého podniku, který se přibližuje právě těmto ekonomickým trendům, byla uvedena společnost Fosfa. Baťovy manažerské školy se zúčastnil i odborník na Baťův systém řízení Zdeněk Rybka, který přednášel na téma Základní zásady Baťova systému řízení. „U Baťů se každý zaměstnanec snažil. Baťovo heslo bylo: Vydělaný halíř má větší hodnotu než darovaná koruna,“ připomněl Zdeněk Rybka. A zmínil i to, že kdyby se v naší zemi uplatňovaly nyní stejné hodnoty jako u Baťů, tak jsme daleko před Švýcarskem. Mezi dalšími přednášejícími Baťovy manažerské školy byl Václav Novák, odborník na krizové řízení, který dokázal mnoho firem vyvést ze ztrát do zisků. Na adresu doporučení, co dělat ve firmách, aby byly úspěšné, uvedl: „Musíte v první řadě mít cash, musíte si zajistit peníze. Dalším krokem je zprůhlednit a analyzovat si odkud jdou tržby a proč a s jakým rizikem, odkud jdou marže a jaké. Dále je nutné odstranit všechny skluzy, nic nesmí mít zpoždění. Důležité je také procesní řízení a energetizovat lidi. Kdo nehoří, tak nezapálí. Nejdůležitější zaměstnanci jsou ti, kteří mají vlastní víru v sebe a úspěch a ti, co mají vize.“ Osmý běh BMŠ zakončila svým příspěvkem na téma Management nebo leadership Lenka Pavelková Šnyrch. Součástí programu Baťovy manažerské školy byla i prohlídka expozic s odborným výkladem Principů Baťa v areálu Svitu včetně prohlídky nových prostor 14/15 Baťova institutu ve 14. budově bývalého baťovského areálu. Účastníci se svezli výtahem – legendární pojízdnou kanceláří a poslechli si výklad na terase Baťova mrakodrapu, kdysi správní budovy firmy Baťa. Programem včetně prohlídky Obuvnického muzea ve Zlíně provázela Miroslava Štýbrová. Další běh Baťovy manažerské školy plánuje Fakulta managementu a ekonomiky uskutečnit v červnu v roce 2015.
Baťova manažerská škola opět sklidila velký úspěch

17. 5. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN

Šestý běh úspěšného kurzu Baťovy manažerské školy, který proběhl ve dnech 16. a 17. května 2013 v prostorách univerzitního rektorátu, zahájila prof. Drahomíra Pavelková, děkanka Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním tématem bylo „Podnikání – profese budoucnosti“. Prvním přednášejícím byl profesor Milan Zelený, který je pravidelným hostem toho manažerského kurzu. Ve své přednášce hovořil o trvalých hodnotách soustavy Baťa v kontextu současnosti. Významnou část jeho prezentace tvořili také citáty, vize a myšlenky úspěšného zlínského podnikatele. „Baťa měl zcela průhledně a zřetelně definovanou soustavu řízení podniků. Byl to geniální člověk, který rozuměl podnikání instinktivně a celý svůj život se řídil heslem Nebát se a nekrást,“ poznamenal Milan Zelený. Na doby největšího rozkvětu města Zlín a fungování Baťova systému řízení zavzpomínal Zděněk Rybka, absolvent Baťovy školy práce a místopředseda výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně. Odpoledne se účastníci kurzu přesunuli do nových prostor 14/15 Baťova institutu, kde shlédli expozici s názvem Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Prohlídka byla obohacena výkladem Miroslavy Štýbrové, která je odbornicí na dějiny firmy Baťa a autorkou mnoha odborných článků zabývajících se podnikatelskou filosofií této firmy. Program prvního dne byl zakončen opravdu symbolicky – výjezdem v legendární pojízdné kanceláři na terasu „Baťova mrakodrapu“, kde měli účastníci možnost navázat zajímavé diskuse nad sklenkou dobrého vína. Druhý den zahájil profesionální kouč Petr Kallista s Leošem Kubíčkem, interním lektorem a trenérem významných společností. Společně představili obor Performance Tuning zabývající se zvyšováním výkonu firmy na základě jejích vnitřních zdrojů. Mluvili o lidském vnímání a také poskytli účastníkům několik manažerských rad, např. jak správně motivovat lidi k plnění vizí společnosti. Dvoudenní program ukončil ředitel společnosti IPA Slovakia Ján Košturiak se svým příspěvkem Každý z nás je podnikatel. Ve své prezentaci připomenul, že důležité je poznání sebe sama a světa kolem nás. „Svět měníme skrze změnu sebe. Inovace začínají v nás. Být sám se sebou je však to, co nám nejčastěji schází,“ uvedl. Kurzu se zúčastnilo přes 30 manažerů, podnikatelů a dalších zástupců podnikatelské a akademické sféry. „Baťovy manažerské školy se účastním již potřetí. Mezi přednášejícími je vždy plno zajímavých a inspirativních lidí. Prve mne zaujal svým výkladem pan profesor Zelený, následně jsem to pojal jako zdroj inspirací, které mohu jako vedoucí výroby uplatnit v praxi. Tato akce je pro mne z profesionálního i osobního hlediska velmi přínosná a jsem rád, že se jí mohu pravidelně účastnit,“ uvedl Radek Zejda, vedoucí výroby společnosti Podravka – Lagris a.s. Další běh kurzu je plánován v prosinci 2013. Více informací o akci naleznete na webových stránkách http://www.batovaskola.cz/.
Ve Zlíně budou manažery školit podle baťovských principů

15.5.2013 – Právo – str. 12 – Region Morava a Slezsko
Aleš Fuksa – Univerzita Tomáše Bati

ZLÍN

Další ročník úspěšného kurzu Baťovy manažerské školy se od 16. do 17. května uskuteční při Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním tématem tohoto kurzu, který je určen především manažerům z praxe, tentokrát bude „Podnikání – profese budoucnosti“. Mezi přednášejícími nebudou chybět Milan Zelený, profesor působící na Fordham University v New Yorku a mezinárodně uznávaný konzultant, či absolvent Baťovy školy práce Zdeněk Rybka a historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa Miroslava Štýbrová. „Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídnou také přehled o řízení ve firmě Baťa v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách,“ pořadatelka akce Lucie Tomancová. Prostor podle ní bude rovněž pro pracovní diskuse, analýzy a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Součástí kurzu, který byl založen v roce 2010, je také návštěva nově otevřeného 14/15 Baťova institutu či výjezd v legendární pojízdné kanceláři umístěné v jednadvacáté budově průmyslového areálu. Regionální mutace | Právo – severní Morava a Slezsko
Kurz, jak využít Baťovy principy dnes

14.5.2013 – Zlínský deník – str. 3 – Zlínsko
(red) – Univerzita Tomáše Bati

ZLÍN

O současných moderních metodách řízení, ale především o řízení ve firmě Baťa bude Baťova manažerská škola, která se letos pošesté koná na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podnikatelé a další, kteří se na kurz přihlásili, se dozvědí, jak využít Baťovy principy a systém řízení v dnešních podmínkách. Přednášet budou odborníci – Milan Zelený, profesor působící na Fordham University v New Yorku, Zdeněk Rybka, absolvent Baťovy školy práce, Miroslava Štýbrová, historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa,adalší. Kurz se koná 16.–17. května. „Jsme moc rádi, že kurz navštíví opakovaně účastníci, kteří se jej v minulosti již zúčastnili. Jejich opětovný návrat a zájem je pro nás důležitou zpětnou vazbou a známkou jejich spokojenosti,“ uvedla pořadatelka akce Lucie Tomancová. Region | Střední Morava
Baťovská manažerská škola zve podnikatele

14.5.2013 – Mladá fronta DNES – str. 1 – Kraj Zlínský
(vm) – Univerzita Tomáše Bati

ZLÍN

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně chystá další řadu úspěšné Baťovy manažerské školy. Uskuteční se od 16. do 17. května. Hlavním tématem kurzu, který je určen především manažerům z praxe, tentokrát bude Podnikání – profese budoucnosti. Kurzy pořádá fakulta od roku 2010, vystoupí na nich profesor Milan Zelený a další odborníci. Regionální mutace | Mladá fronta DNES – Zlínský kraj