Děkujeme za podporu:

Fakulta managementu a ekonomiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MagickýZlín.cz
MagickýZlín.cz