Kurzy Baťovy manažerské školy se konají pravidelně od roku 2010 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzů jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Jednotlivé části kurzu přináší posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek jsou využity i formy seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor je rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Informace o dalším, již 18. běhu Baťovy manažerské školy brzy zveřejníme.

Žijeme v čase rychlých změn. Ještě nikdy v minulosti nepronikaly nové technologie, materiály, výrobky a služby do našich životů tak rychle jako dnes. Mnohé podnikatelské a manažerské teorie v tomto turbulentním a nepředvídatelném prostředí přestávají platit. Je zbytečné kopírovat kroky našich konkurentů anebo se je snažit porazit nízkými cenami – důležité jsou nové podnikatelské modely, na které konkurence ještě nepřišla. Je důležité poznat ty, kteří jsou v dané oblasti experti, učit se od nich, spolupracovat. Sedět doma, optimalizovat procesy a produkty a minimalizovat riziko neúspěchu je daleko více rizikovější než chodit mezi lidi, komunikovat s nimi, hledat nové impulzy a inspirace, uvolnit kreativitu, svobodu a hledání výjimečných řešení. Oddělování a izolace oslabují, spojování a spolupráce dává sílu. Byznys současnosti je o setkávání, komunikaci, spolupráci, důvěře a vztazích.

Co je přínosem BMŠ a proč se kurzu zúčastnit?

„BMŠ oživuje myšlenky Tomáše a Jana Bati, kteří podnikali a dosáhli svých největších úspěchů, růstu a globální expanze ve dvacetiletém období nejhlubší světové krize, tzv. Velké Deprese. Nevnímali obecnou nejistotu, ale podnikali, tak jako každý, ve víru své doby – které však dokonale rozuměli. Tzv. „nejistota doby“ vyplývá pouze z osobního nepochopení, kdy již (nebo ještě) nevíme co se děje a proč. Neznám důležitějšího vzdělání, než pochopit svoji vlastní dobu.“

Milan Zelený

V případě zájmu o účast na kurzu nás neváhejte kontaktovat.