TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 1. – 2. 12. 2016 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 11. běh kurzu měl tentokrát tématický název: Překonáváním překážek k úspěchu.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Universita degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.

PhDr. Zdeněk Pokluda

Historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Miroslava Štýbrová

Historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa a vývoj obuvnictví, kurátorka sbírky historické obuvi. Od roku 2002 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autorka mnoha odborných článků zabývajících se dějinami a podnikatelskou filozofií firmy Baťa. V roce 2009 vydala v Nakladatelství Lidové noviny knihu Boty, boty, botičky. Od roku 1994 pořádá ve Zlíně pravidelná trienále mezinárodní konference Shoes in History.

Mgr. Václav Novák, MBA

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika a fyzika, MBA získal na University of Phoenix. Spoluzaložil společnost M. L. Moran (1996). Ve své profesní praxi se věnuje krizovému managementu a rozvoji firem. Celkem pracoval na více než 20 projektech; mezi nejvýznamnější patří restrukturalizace skupiny Expandia, finanční a provozní restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování firmy Setuza, připravil záchranný plán ČSA. V současné době vlastní několik výrobních společností, které se po překonání krize úspěšně rozvíjejí.

Ing. Stanislav Martinec

V roce 1992 založil firmu KOMA MODULAR s.r.o., která je specialistou na modulární výstavbu. Firma postupnými inovacemi výrobků a procesů dosáhla významného postavení na českém a evropském trhu. Firma během více než dvacíti let své existence získala řadu ocenění; v roce 2010 se stala Inovační firmou Zlínského kraje. V roce 2015 se stala dodavatelem pavilonu České republiky na světovou výstavu EXPO v Miláně. V témže roce jí byl udělen titul firma roku 2015. Nyní skupina firem, pod značkou KOMA, trvale popularizuje nový obor modulární výstavby.