TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz se uskutečnil v termínu 9. – 10. 12. 2010 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Témata a přednášející:

Strategický a inovační management – prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru.

Historie podnikání a principy řízení firmy Baťa – PhDr. Zdeněk Pokluda

Historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Tacitní znalosti manažerů a jejich rozvíjení

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar CSc.

Docent na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, odborník v oblastech personálního managementu a řízení lidských zdrojů.

Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Odborná asistentka na Ústavu managementu a marketingu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, odborník na personální management a komunikační dovednosti.

Řízení procesů – prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

Profesorka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, soudní znalec v oboru Ekonomika a management, poradce a konzultant v oblasti zlepšování podnikových procesů, řízení nákladovosti a efektivnosti podnikových procesů.

Principy Baťova systému řízení a současná manažerská praxe – Ing. Petr Sláčala, MBA

Ředitel a jednatel společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., znalec odkazu Tomáše Bati a jeho uplatnění v současné manažerské praxi.