TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz se uskutečnil v termínu 16. – 17. 6. 2011 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Kurz byl zaměřen na rozvoj znalostí a praktických dovedností potřebných pro výkonné řízení v malých a středních podnicích a organizacích. Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnotily možnosti využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek byla využita forma seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor byl rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Na závěr kurzu obdrželi účastníci certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o absolvování tohoto manažerského kurzu.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád.

Ing. Pavel Velev

Výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati, znalec baťovské historie.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Profesorka působící na VŠB-TU Ostrava a UTB ve Zlíně, od roku 1993 ředitelka DTO CZ, s.r.o. Je první držitelkou Ceny Anežky Žaludové za mimořádný přínos v oblasti managementu kvality a Manažerkou roku 2003 pro odvětví vzdělávání a poradenství. Autorka mnoha monografií a více něž 300 odborných příspěvků.

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Manažerka kvality, poradkyně v oblasti investic a QMS. Dlouhodobě působí jako lektorka v oblastech: komunikace, lidský faktor, vedení a řízení lidí, manažerské dovednosti, firemní kultura, etika, CSR a dalších soft-metod. Do roku 2009 působila téměř 30 let ve firmě ArcelotMittal na pozicích ekonoma provozu, vedoucí personálního úseku a naposledy jako vedoucí oddělení kvality výrobního závodu Vysoké pece.