Kurzy Baťovy manažerské školy se konají pravidelně od roku 2010 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzů jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Jednotlivé části kurzu přináší posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek jsou využity i formy seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor je rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

26. května 2023 se uskuteční 17. běh kurzu, který má tentokrát tematický název: Kdo ze současné doby vyjde silnější?

Žijeme v čase rychlých změn. Ještě nikdy v minulosti nepronikaly nové technologie, materiály, výrobky a služby do našich životů tak rychle jako dnes. Mnohé podnikatelské a manažerské teorie v tomto turbulentním a nepředvídatelném prostředí přestávají platit. Je zbytečné kopírovat kroky našich konkurentů anebo se je snažit porazit nízkými cenami – důležité jsou nové podnikatelské modely, na které konkurence ještě nepřišla. Je důležité poznat ty, kteří jsou v dané oblasti experti, učit se od nich, spolupracovat. Sedět doma, optimalizovat procesy a produkty a minimalizovat riziko neúspěchu je daleko více rizikovější než chodit mezi lidi, komunikovat s nimi, hledat nové impulzy a inspirace, uvolnit kreativitu, svobodu a hledání výjimečných řešení. Oddělování a izolace oslabují, spojování a spolupráce dává sílu. Byznys současnosti je o setkávání, komunikaci, spolupráci, důvěře a vztazích.

Co je přínosem BMŠ a proč se kurzu zúčastnit?

„BMŠ oživuje myšlenky Tomáše a Jana Bati, kteří podnikali a dosáhli svých největších úspěchů, růstu a globální expanze ve dvacetiletém období nejhlubší světové krize, tzv. Velké Deprese. Nevnímali obecnou nejistotu, ale podnikali, tak jako každý, ve víru své doby – které však dokonale rozuměli. Tzv. „nejistota doby“ vyplývá pouze z osobního nepochopení, kdy již (nebo ještě) nevíme co se děje a proč. Neznám důležitějšího vzdělání, než pochopit svoji vlastní dobu.“

Milan Zelený

V případě zájmu o účast na kurzu nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte přihlášku, vyplňte a pošlete nám ji. Jste srdečně zváni!!