TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 1. – 2. 12. 2011 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dále v prostorách Slováckých strojíren, a. s. v Uherském Brodě. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 3. běh kurzu byl tentokrát zaměřen na rozvoj znalostí a praktických dovedností potřebných pro výkonné řízení v malých a středních podnicích a organizacích.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek byla využita forma seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor byl rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád.

PhDr. Mgr. Vojtěch Kořen

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci v oborech andragogika, personální management a filozofie. S pracovními zkušenostmi z obchodu, firemního vzdělávání, vrcholového vedení nadnárodní organizace, sociálních služeb, institucionalizovaného i zájmového vzdělávání. Absolvent více než padesáti vzdělávacích a rozvojových programů v oblasti soft i hard skills v ČR i zahraničí, manažer, lektor, trenér, školitel, coach, facilitátor, HR konzultant, profesní poradce.

Ing. Petr Dostál

Absolvent Fakulty technologické VUT Brno. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. V průběhu své kariéry prošel průmyslovým inženýrstvím, dále přešel do výroby, kde získával profesní zkušenosti jako vedoucí provozu a vedoucí výrobního servisu. Nyní již čtvrtým rokem působí jako ředitel personální divize.

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.

Předseda představenstva a generální ředitel Slováckých strojíren, a. s. Za svou dosavadní práci byl mnohokrát oceněn, např. v roce 2003 byl vyhlášen Podnikatelem Zlínského kraje, v roce 2006 obdržel Cenu města Uherského Brodu, v letech 2005 a 2009 získal druhé místo v soutěži Osobnost Zlínského kraje. V roce 2009 získal od rektora VUT Brno Zlatou medaili Vysokého učení technického v Brně za významné úspěchy v praxi a zásluhy o rozvoj VUT, o jeho postavení a prestiž v České republice i zahraničí. Působil jako předseda komise rady ZK pro rozvoj lidských zdrojů, podporuje vzdělávání ve ZK. Je členem vědecké rady UTB ve Zlíně a VUT v Brně.

PhDr. Zdeněk Pokluda

Historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.