TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 02. – 03. června 2022 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Nadací T. Bati. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 16. běh kurzu měl tentokrát tématický název: Krize Vás nepřekvapí, pokud jste připraveni Vy i Vaši lidé.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a zhodnocení možností využití principů systému řízení Baťa v současných podmínkách.

V rámci přednášek vystoupili:

Mojmír Hampl

Významný český ekonom Mojmír Hampl zahájil svou pracovní kariéru v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze. Mojmír Hampl je autorem mnoha odborných ale i populárně naučných článků a publikací z oblastí jeho zájmu, mezi které patří makroekonomie, ekonomická historie či kryptoměny. Přednášel na řadě míst světa, zejména o měnové politice a centrálním bankovnictví. Do Národní rozpočtové rady byl zvolen v prosinci 2021 Poslaneckou sněmovnou na návrh Senátu na šestileté funkční období.

Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhodobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědělského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Mnoho energie věnuje rozvoji podnikání na školách. Pracuje v komunitě Dobrý pastier. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě.

Lenka Horáková

Absolventka Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, jednatelka společnosti SIC Zlín. Personální manažerka, členka top managementu výrobních firem. Má více než 20 let zkušeností se strategickým a personálním řízením. Během jejího působení na pozici personální ředitelky společnosti Kovárna VIVA firma získala stříbrný odznak standardu Investors in People a ocenění v celostátní soutěži Zaměstnavatel roku. Expertka programu Platinn.

Martin Vančura

Absolvent Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, jednatel společnosti SIC Zlín. Věří lidem a selskému rozumu. Má 20 let zkušeností v managementu, většinu profesního života byl finančním a později výkonným ředitelem Kovárny VIVA. Pro klienty SIC Zlín se mu podařilo získat více než 1 miliardu dotační podpory na jejich rozvojové záměry. Expert programu Platinn. Dále taky kouč, lektor, konzultant, rádce a vizionář.

Jan Mašek

Vybral si inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi, jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věci, které se zdají být neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí kolem sebe…Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě štěstí a jeho rodina.