TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 3. – 4. 12. 2012 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 5. běh kurzu byl tentokrát zaměřen na strategický systém řízení inovací.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek byla využita forma seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor byl rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád.

PhDr. Zdeněk Pokluda

Historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Miroslava Štýbrová

Vedoucí Obuvnického muzea ve Zlíně, kurátorka sbírek obuvi a naše přední odbornice na danou problematiku.

prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

Profesorka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, soudní znalec v oboru Ekonomika a management, poradce a konzultant v oblasti zlepšování podnikových procesů, řízení nákladovosti a efektivnosti podnikových procesů.

Ing. Zbyněk Frolík

Zbyněk Frolík je absolventem elektro fakulty ČVUT v Praze. Pracoval v ČSAV jako technik sálových počítačů a působil jako vedoucí technického odboru Fakultní nemocnice v Praze Motole. V roce 1990 založil společnost Linet zabývající se především výrobou nemocničních a pečovatelských lůžek, který dodnes řídí. Z rozpadlého kravína se Linet rozvinul za 22 let do třetí největší a globálně působící společnosti v oboru na světě s obratem 3,5 mld. Kč ročně a s řadou dceřiných společností po celém světě zaměstnávající 850 zaměstnanců. Zbyněk Frolík získal řadu významných českých i mezinárodních manažerských ocenění jako např. Manažer roku ČR 2009, Podnikatel roku ČR 2003, EBA Ruban d“Honneur (2010), či Medaile za zásluhu o výstavbu od presidenta republiky (2011) a řady dalších. Pracuje také v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR, jako člen Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace, člen Rady pro reformu terciálního vzdělávání a jako poradce několika ministrů průmyslu a obchodu. Je členem vědeckých rad FMBI ČVUT a Ústřední vojenské nemocnice.