TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 04. – 05. 12. 2014 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 8. běh kurzu měl tentokrát tématický název: Strategie a leadership.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Universita degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.

Ing. Zdeněk Rybka, CSc.

Absolvent Baťovy školy práce, nyní důchodce a místopředseda Klubu absolventů Baťovy školy práce (ABŠ). Po největší část svého života pracoval v peněžnictví, kde prošel nejrůznějším pracovním zařazením až do nejvyšších funkcí. Při studiu na všech pracovních pozicích se zabýval moderními metodami řízení organizací.

Mgr. Miroslava Štýbrová

Historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa a vývoj obuvnictví, kurátorka sbírky historické obuvi. Od roku 2002 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autorka mnoha odborných článků zabývajících se dějinami a podnikatelskou filozofií firmy Baťa. V roce 2009 vydala v Nakladatelství Lidové noviny knihu Boty, boty, botičky. Od roku 1994 pořádá ve Zlíně pravidelná trienále mezinárodní konference Shoes in History.

Mgr. Václav Novák, MBA

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika a fyzika, MBA získal na University of Phoenix. Spoluzaložil společnost M. L. Moran (1996). Ve své profesní praxi se věnoval téměř výhradně krizovému managementu. Celkem pracoval na více než 20 projektech; mezi nejvýznamnější patří restrukturalizace skupiny Expandia, finanční a provozní restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování firmy Setuza, připravil záchranný plán ČSA.

PaeDr. Lenka Pavelková – Šnyrch

Profesionálka v oboru lidských zdrojů, auditorka, konzultantka, koučka, mediátorka, trenérka, lektorka s více jak patnáctiletými zkušenostmi na manažerských pozicích v českých i nadnárodních společnostech (např. HR manažerka ve společnostech RWE, TIETO, personální ředitelka CEE regionu společnosti Kofola nebo MSA a.s. RIMERA GROUP). Je držitelkou řady certifikátů (Akreditovaný externí kouč, Manažer excelence, Úspěšné vyjednávání s klienty IMTI, Mercury International – manažerský trénink, DAP – osobnostní analýza, Konfuciova akademie – neverbální komunikace atd.)