TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 11. – 12. 6. 2015 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 9. běh kurzu měl tentokrát tématický název: Ekonomické aspekty řízení firem.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Universita degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.

Ing. Zdeněk Rybka, CSc.

Absolvent Baťovy školy práce, nyní důchodce a místopředseda Klubu absolventů Baťovy školy práce (ABŠ). Po největší část svého života pracoval v peněžnictví, kde prošel nejrůznějším pracovním zařazením až do nejvyšších funkcí. Při studiu na všech pracovních pozicích se zabýval moderními metodami řízení organizací.

Mgr. Miroslava Štýbrová

Historička se zaměřením na dějiny firmy Baťa a vývoj obuvnictví, kurátorka sbírky historické obuvi. Od roku 2002 působí jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autorka mnoha odborných článků zabývajících se dějinami a podnikatelskou filozofií firmy Baťa. V roce 2009 vydala v Nakladatelství Lidové noviny knihu Boty, boty, botičky. Od roku 1994 pořádá ve Zlíně pravidelná trienále mezinárodní konference Shoes in History.

Ing. Miloslav Bjalek

Po absolvování Technologické fakulty Vysokého učení technického v Brně pokračoval v postgraduálním studiu se zaměřením na ekonomiku a řízení spotřebního průmyslu. Začátkem devadesátých let absolvoval kurs Management u velké chemické nadnárodní společnost Eni-Chem v Italii. Po více než dvactileté praxi v plastikářském průmyslu přešel v roce 1995 do společnosti Barum Continental, spol. s r. o. V rámci dosavadních aktivit získal zkušenosti z mnoha řídících funkcí – setkal se s problematikou zakládání/prodeje společností se zahraniční majetkovou účastí, implementací informačních systémů, řídil implementaci uceleného controllingového systému. V současnosti je jednatelem tří společností v rámci koncernu Continental, kde zodpovídá především za oblasti Finance/Controlling.

Ing. Alena Moore

Finanční expertka, která před osmi lety zakotvila v České republice. Pracuje pro mezinárodní společnost Meopta – Optika, s.r.o. na pozici Chief of staff. Jejím základním úkolem je zefektivnit procesy ve společnosti a strategicky ji rozvíjet. Má za sebou bohaté mezinárodní zkušenosti (USA, Japonsko, Norsko, Kajmanské ostrovy, Čína, Indie, Irsko) z oblasti financí, obchodu a marketingu (fin. ředitelka Ingersoll-Rand CZ, Head of Controlling Siemens Mohelnice, NABISCO INC. Senior Manager).