TENTO KURZ JIŽ PROBĚHL

Fotogalerie zde

Kurz „Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe„, se uskutečnil v termínu 17. – 18. 5. 2012 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzu byli renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Tento 4. běh kurzu byl tentokrát zaměřen na koučovací principy v praxi.

Jednotlivé části kurzu přinesly posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídly také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek byla využita forma seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor byl rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu.

V rámci přednášek vystoupili:

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Je autorem mnoha odborných publikací. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád.

PhDr. Zdeněk Pokluda

Historik a znalec baťovské historie, pracovník referenčního centra baťovské historie a tradic na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Miroslava Štýbrová

Vedoucí Obuvnického muzea ve Zlíně, kurátorka sbírek obuvi a naše přední odbornice na danou problematiku.

Alexandra Hubáčková, MA, Ph.D.

Certifikovaná profesionální koučka a lektorka, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a University of Durham ve Velké Británii. Získala stipendium Chevening Scholarship od Britského velvyslanectví a Fulbrightovo stipendium. V USA vyučovala na University of Colorado v Boulderu a věnovala se studiu americké indiánské literatury a kultury. Vzdělání v oblasti koučinku získala v mezinárodně akreditovaných programech Erickson College, Kanada a Koučink centra, Praha. Vyučuje kurz koučinku na Fakultě managementu a ekonomiky UTB, připravuje a vede semináře a kurzy zaměřené na koučování jednotlivců i týmů, trénuje a učí zavádění koučovacích principů do praxe.

Ing. Michal Ondráček

Zakladatel a spolumajitel Koučink centra Praha, certifikovaný profesionální kouč a lektor, trenér manažerských dovedností, konzultant. Absolvent VUT Brno a mnoha zahraničních vzdělávacích a tréninkových programů. Koučování se učil přímo u zakladatele evropského koučinku Sira Johna Whitmora (autora modelu GROW) ve Velké Británii, a je absolventem kurzu The Art and Science of Coaching, Erickson College International. Učí manažery koučovat a sám se věnuje koučování manažerů a týmů. Pro koučování týmů je vyškolen Timem Gallweyem, autorem přístupu Inner Game, a je certifikovaným facilitátorem Simulátoru efektivní spolupráce IGEOS.